universitaris 03

Pràctiques i cursos de formació – Escola Itinere

  • Programa de Pràctiques supervisades últim any. EDUVIC disposa d’un pla de pràctiques que especifica amb detall el tipus de col·laboració que els estudiants duen a terme a l’entitat. La direcció de cada servei és la responsable de gestionar aquest programa, tot assignant un coordinador de pràctiques que en realitza el seguiment.
  • Formació anual de Màster i Postgrau en conveni amb IL3-UB. Postgrau en Intervenció familiar socioeducativa. Màster en Teràpia familiar socioeducativa. Postgrau en Atenció Precoç: Infància i família.
  • Formació continuada. Cada curs acadèmic es programa formació de curta durada, tipus seminari, que s'anirà ampliant amb noves propostes formatives al llarg del curs. Dirigida als professionals de l'administració de l'àmbit social.

Espais de fòrums oberts (Ben aviat)

Espais de participació per a la transformació social. Debats oberts sobre temàtiques d'actualitat al voltant de les noves necessitats socials en l'àmbit de la infància, l'adolescència i les famílies.

  • Accés als fòrums de debat

Centre de documentació

 


Fotografia: Bob August

 

 

Postgrau en Atenció Precoç: Infància i família