escoles 01

Gestió de serveis

EDUVIC ofereix la gestió de serveis socials, educatius i terapèutics en matèria d'infància, adolescència i famílies. Tots els nostres serveis estan basats en la qualitat i l'excel·lència tècnica, oferint solucions innovadores a les noves necessitats que els canvis socials generen.

Cursos de formació – Escola Itinere

  • Formació anual. Postgrau en Intervenció familiar socioeducativa. Màster en Teràpia familiar socioeducativa.
  • Formació continuada. Cada curs acadèmic es programa formació de curta durada, tipus seminari, que s'anirà ampliant amb noves propostes formatives al llarg del curs. Dirigida als professionals de l'administració de l'àmbit social.
  • Formació a mida. S'ofereix a totes les institucions interessades en la formació continua dels seus professionals. Contempla el disseny d'un pla de formació anual adaptat a les necessitats de la institució.

Espais de supervisió i consultoria

  • Supervisió de casos. Anàlisi i estudi de la intervenció professional sobre aquells casos en els quals estan intervenint els professionals professionals dels Serveis Socials, EAIAS, Centres d'Acolliment i Centres d'Acció Educativa depenents de l'administració.
  • Supervisió d'equips. Revisió de la intervenció dels equips de treball. Adreçat a la millora d'una metodologia compartida, la millora de les relacions dels membres del grup per la millora de la cohesió, la resolució de divergències i l'ajustament a la funció del rol professional.
  • Consultoria. Adreçat a persones responsables d'entitats o serveis depenents de l'administració. Enfocada a la millora dels serveis tant en la seva gestió i prestació, com en la seva qualitat i participació, així com l'assessorament i acompanyament de situacions de crisi o dificultat.

Espais de fòrums oberts (Properament)

Espais de participació per a la transformació social. Debats oberts sobre temàtiques d'actualitat al voltant de les noves necessitats socials en l'àmbit de la infància, l'adolescència i les famílies.

  • Accés als fòrums de debat

Centre de documentació