nostres serveis

Serveis de diagnòstic i suport a les famílies

Plataforma Cruïlla

Plataforma des de la qual es creen, promouen i gestionen projectes especialitzats per a treballar amb famílies, adolescents i infants que es troben en situació de vulnerabilitat degut a dificultats relacionals que afecten el creixement emocional i desenvolupament relacional d'un o més membres de la família.

Altres programes

Recursos residencials per infants i adolescents tutelats

Serveis de prevenció socioeducativa

Socialització del coneixement

 


Fotografia: Axelko_TS