assemblea 02

El principal actiu de la cooperativa no és el seu immobilitzat material, sinó el capital humà i intel·lectual disponible. El valor del soci és un actiu intangible i immaterial, un patrimoni que no és material o físic. Justament, el valor del soci és el principal capital intel·lectual de la cooperativa (intangible) i la seva protecció, permanència i estímul, implica la deguda satisfacció econòmica, social i personal dels interessos que es pretenen.

L'Assemblea, formada pel conjunt de sòcies i socis d'EDUVIC, és l'òrgan d'expressió on es configura la voluntat social. 

Els seus acords són obligatoris per a la totalitat dels socis, fins i tot els dissidents i els que no hagin assistit a la reunió, sempre que s'hagin adoptat d'acord amb les lleis i els estatuts socials.