juntadirectiva

Format per la Directora General, la Directora Financera i la Directora Tècnica, és l'òrgan que d'una manera pràctica facilita l'agilitat de l'empresa, ja que s'encarrega de dirigir, organitzar i gestionar l'activitat diària de la cooperativa.

Té la responsabilitat d'executar el Pla Estratègic, dissenyant el Pla de Treball de cada any i prioritzant les necessitats organitzatives a què s'ha d'anar donant resposta, en base al Model de Gestió Integral aprovat per l'Assemblea.

Membres

  • Directora General: Adela Camí i Dealbert
  • Directora Financera: Marisol Blanco Garro
  • Directora Tècnica: Esther Camí i Dealbert

 


Fotografia: readwalker