consell directiu 

El Consell Directiu crea un espai de comunicació i participació amb totes les direccions dels diferents equipaments que gestiona EDUVIC. Es reuneix amb una periodicitat mensual i, d’una forma integradora, les direccions dels equipaments traslladen la realitat tècnica i les inquietuds i aportacions dels diferents professionals a la Junta Directiva, a la vegada que contribueixen en el procés de cohesió i aplicació de les línies marc d’actuació a cadascun dels serveis on operen.

Aquest és el principal canal de comunicació que redueix les distàncies físiques existents entre els diferents serveis, de manera que assegura la cohesió i la coherència de tota l’entitat.

Membres

 • Directora General: Adela Camí i Dealbert
 • Directora Financera: Marisol Blanco Garro
 • Directora Tècnica: Esther Camí i Dealbert
 • Directora del CA Talaia: Irene de Luis Suárez de Deza
 • Directora del CRAE Kairós: Marta Montoya Lahoz
 • Director de la RM Antaviana: Lluís March Planells
 • Director de Cruïlla–Satef: Javier Loyo Rivera
 • Sotsdirector del CA Talaia: Andrés López Martí
 • Coordinadora Mares i Fills: Victòria de la Fuente
 • Coordinadora Punt de Trobada: Maria Sabat
 • Coordinació FutbolNET: Àlex Pigem Sabrafén


Fotografia: Theen...