L'elaboració anual de la Memòria d'Activitat i Responsabilitat Social per part de la nostra entitat té com a objectiu oferir tota la informació necessària sobre l'activitat que realitza EDUVIC i els seus impactes socials, econòmics i ambientals, per tal que els nostres grups d'interès puguin avaluar-la i obtenir una imatge fidel del valor que genera l'entitat i dels recursos que necessita per tal de poder fer-ho.

La Memòria es realitza seguint les indicacions de la Global Reporting Initiative i la Guia pràctica de clàusules socials en la contractació pública de serveis socials i d'atenció a les persones elaborada per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

Memòria d'activitat i sostenibilitat 2014

rscoop 2014 01

Presentem la Memòria d'activitat i responsabilitat social d'EDUVIC de l'any 2014, la novena que publiquem. La celebració del 20è aniversari d'EDUVIC ha tingut un pes important durant tot el 2014, com ja anunciàvem en la Memòria de l'any passat. Es tracta d'una fita important per la cooperativa, perquè ens ha permès aturar-nos un instant per reflexionar sobre el camí recorregut i divisar nous camins per recórrer. 

Clica aquí per accedir a la descàrrega de la memòria en format PDF

 

Últimes memòries publicades

memoria2013 memoria2012 memoria 2011 02 Memòria 2010
2013 2012 2011 2010