filosofia 01

Cooperativa d'iniciativa social

Com a cooperativa, EDUVIC basa la seva organització i gestió en els valors propis del cooperativisme assumint l'ajuda mútua, la democràcia, la igualtat, l'equitat, la solidaritat, l'honestedat i la transparència com a trets característics del quefer quotidià.

La nostra especialització en infància, adolescència i famílies, consisteix bàsicament en entendre la nostra tasca professional com un procés constant, en què la creativitat i l'aprenentatge són essencials. Ubicar-nos en el nou paradigma d'empresa social de proximitat, responsable i sostenible, ens ha suposat dosis d'humilitat i coratge, de curiositat i sintonia solidària amb les persones de la nostra comunitat, per tal de mantenir sempre la nostra praxi en un procés de transformació, és a dir, de cercar noves formes de donar resposta a les necessitats socials emergents. És precisament l'escolta activa de les necessitats que ens van mostrant les persones infants i adultes amb les quals compartim el nostre espai professional, el que ens ha conduït a cercar la nostra especialització des de l'obertura i la sensibilitat envers l'entorn, el sentit de comunitat, la capacitat d'innovació, l'aprenentatge en equip, la construcció d'una visió compartida i el pensament sistèmic.

Sense ànim de lucre

El caràcter no lucratiu és una característica que ens orienta a dissenyar els nostres serveis envers les necessitats de les persones a què van adreçats, enlloc de fer-ho envers el benefici econòmic. A més, quan la nostra activitat genera excedents, aquests són reinvertits en el creixement de l'entitat mitjançant l'enfortiment dels seus projectes i/o el desenvolupament de nous projectes necessaris en la comunitat que ens envolta.

Principis i valors

Els valors són paraules. No obstant això, no hi ha dubte que les paraules que s'identifiquen com a valors tenen una especial potència per donar sentit i canalitzar els recursos humans, tant a nivell personal com a nivell d'empresa.

Els valors són, per a nosaltres, els creadors de la integritat i la responsabilitat, són els forjadors de l'optimisme i l'autoestima i de les definicions de qui som. Es fan manifestos i vius mitjançant l'acció, fins i tot l'acció de la declaració sincera.

Creiem que quan les empreses socials són dirigides per valors, estan clares sobre assumptes ètics i afirmades en la integritat, els professionals són capaços d'escollir conscientment, de definir públicament i viure d'acord als seus més alts valors.

A EDUVIC hem volgut crear un context de valors, ètiques i integritat per tal de progressar del primer al segon i tercer ordre de valors integrant-los en la nostra cultura empresarial. Disposar del nostre propi codi ètic està essent una eina bàsica en la creació daquest context.


Fotografia: GTCHD